קבלת ערבויות

לצורך קבלת הלוואה על ההורה להמציא לבנק ערבים בהתאם לדרישות הבנק.

*בגיל מבוגר- ניתן לרשום ערב אחד כלפי המשרד.

לצורך כך מומלץ לדאוג מבעוד מועד להשגת ערבים כנדרש מתנאי ההלוואה.

 

במקרים בהם הערבים שהומצאו על ידי מבקש ההלוואה אינם עומדים בקריטריונים של הבנק, או שלא נמצאו ערבים, קיימת אפשרות לבחון מתן ערבות חלקית או מלאה על-ידי אגף משפחות. בכל מקרה, תישקל כל פנייה לגופה.

לשאלות, לבירורים ולמידע נוסף מומלץ לפנות לעובד הדיור/ קצין התגמולים, לפני נטילת התחייבות מכל סוג.