השתתפות במימון לרכישת רכב לשיקום כלכלי עצמאי- בעלי רישיון נהיגה

הורה שכיר או עצמאי בעל רישיון נהיגה בר תוקף, זכאי לקבל הלוואה ו/או מענק לרכישת רכב מסחרי/נוסעים לעסק חדש או קיים כרכב ראשון או החלפה.

סיוע זה מחליף את הסיוע הניתן לרכישת רכב לשימוש אישי/רכב רפואי או קלנועית ממשרד הביטחון.

 

הסיוע יינתן לרכישת:

- רכב מסחרי או רכב נוסעים המשמש ללימוד להוראת נהיגה.

- רכב ראשון ולהחלפת הרכב לאחר 5 שנים או לאחר 3 שנים כאשר מדובר ברכב להוראת נהיגה.

 

פרטים נוספים על היקף הסיוע, המסמכים הנדרשים ודרכי הטיפול ניתן לקבל בפנייה לקצין התגמולים  האחראי על השיקום הכלכלי במחוז המטפל.