הלוואה לכיסוי חובות

הורה שנקלע למצוקה כלכלית בעקבות השכול רשאי לבקש הלוואה לצורך כיסוי חובות שאין לו אפשרות לפתור ממקורותיו.

הזכאות להלוואה תבחן בתקופה של עד שלוש שנים מיום נפילת החלל, או מיום הההכרה כהורים שכולים בהתאם לחוק "משפחות שנספו במערכה, (תגמולים ושיקום) תש"י-1950".

 

ההלוואה למטרה זו תינתן בתנאים הבאים:

-הסיבה להיווצרות החוב קשורה ישירות למצב הכלכלי שנגרם בעקבות האסון.

-במקרים בהם ההורים מתקשים לעמוד בתשלומי חוב קודם לאסון בגלל הנסיבות שהתפתחו אחרי האסון ובמקרים של כישלון עסקי.

-ההלוואה תינתן רק להחזר חוב לגורמים רשמיים.

גובה ההלוואה הינו עד לסכום של 57,421 ש"ח (נכון ל 1/1/2017)

 

 לקבלת הסבר מפורט לגבי ההלוואה והמסמכים הנדרשים שיש לצרף נא לפנות לקצין התגמולים במחוז המטפל..