הלוואה לצרכים אישיים

הורים זכאים להלוואה הורים זכאים להלוואה  בסך 6,770 (נכון ל 1.1.2018)למטרת צרכים אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.
לפרטים נוספים ומימוש ההלוואה יש לפנות לקצין התגמולים במחוז המטפל.