הלוואה לצרכים אישיים

הורים זכאים להלוואה בסך 6,749 ש"ח (נכון ל-01/01/2017) למטרת צרכים אישיים, אחת לשלוש שנים ואילך.
למימוש ההלוואה יש לפנות לקצין התגמולים במחוז המטפל.