פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

משרד הבטחון משלם לרשות השידור תשלום מרוכז ובעקבותיו הורים זכאים לקבל פטור מאגרת טלוויזיה. הודעת הפטור תשלח לבית ההורים על ידי רשות השידור.
הורים שלא קיבלו את הודעת הפטור או קיבלו הודעת תשלום אגרת טלוויזיה מרשות השידור, יפנו לקצין התמלוגים המחוזי לצורך בירור והכוונה.

הפטור מתשלום האגרה לא מיועד להורים המתגוררים בחו"ל או למי שלא עדכן את כתובתו, ותלושי תגמוליו חוזרים בדואר בציון "לא ידוע".