השתתפות בהוצאות עבור טלפון ביתי

הורים זכאים להחזרים הבאים:

- התקנת קו טלפון- החזר חד-פעמי של 50% מדמי ההתקנה עד לסך 197 ש"ח .

- העתקת קו טלפון- החזר חד-פעמי בסך 43 ש"ח.

- דמי אחזקת קו טלפון בדירה פרטית- החזר שנתי בסך 266  ש"ח.

 (הסכומים נכונים ל 1/1/2017).

ההחזר ישולם אוטומטית בתגמולי חודש ינואר. ההחזר עבור דמי התקנת או העתקת קו ינתן להורים כנגד הצגת חשבונית מס/קבלה לקצין התגמולים המחוזי.