מענק לסיוע במימון שיעורי עזר לאחים

הורים זכאים למענק חודשי לסיוע במימון שיעורי עזר לילדיהם.
הסיוע הינו בגובה של עד 1,146 ₪ לחודש ויינתן לתקופה של עד 12 חודשים במשך השנתיים הראשונות שלאחר האסון. (נכון לתאריך 01.01.2017). הסיוע יועבר מדי חודש באמצעות התגמול.
 
לקבלת פרטים בנוגע לאופן קבלת הסיוע יש לפנות לקצין התגמולים, באמצעות מרכז השירות הטלפוני שמספרו: 03-7776700