השתתפות בהוצאות לימודים לאחים בכיתות ז-י"ב

הורים לילדים הלומדים בכיתות ז'-י"ב יקבלו מענק קבוע עבור ההוצאות הנדרשות על-ידי בית הספר.

גובה המענק לשנת לימודים הינו בסך2,120 ש"ח (נכון ל- 1.1.17).

המענק ניתן אחת לשנה בתגמולי חודש אוגוסט, עבור שנת הלימודים המתחילה בספטמבר ומסתיימת ביוני בשנה שלאחריה. בסך הכול יינתנו עד שישה מענקים.

הורים שיוכרו לאחר תחילת שנת הלימודים, יפנו לקצין התגמולים המחוזי, ויקבלו את חלקו היחסי של הסכום מיום ההכרה כזכאי האגף ועד למועד סיום שנת הלימודים השוטפת.