תוספת עבור אחים

עבור ילד נוסף ראשון במשפחה שטרם מלאו לו 22 שנה ניתנת תוספת של 20% מגובה התגמול לזוג הורים. עבור כל ילד נוסף שטרם מלאו לו 22 שנה תינתן תוספת של 11%.

 

הורים שהוכרו בגין שכול של יותר מילד אחד, יקבלו תגמול בשיעור 200%.