תשלום מענק הבראה לאחר אסון

הורים זכאים, בסמוך לאסון, למענק חד פעמי להבראה מענק ההבראה משולם אוטומטית בחודש השלישי לאחר מועד תשלום התגמול הראשון.

 

גובה המענק-

המענק הינו בסך 6,300 ₪ לזוג הורים ו- 4,200 ₪ להורה יחיד.

15 ימי הבראה לזוג הורים ו- 10 ימי הבראה להורה יחיד, על פי תעריפי נציבות שירות המדינה.

ערך יום ההבראה לשנת 2017 הינו 424 ש"ח .