מענק לידה להורים

הורים זכאים למענק לידה לרגל לידת בן/בת לאחר מות הנספה.

המענק הינו בסך 16,495 ש"ח, נכון לאפריל 2010.

גובה המענק אחיד וקבוע לכל לידה, בין אם נולד ילד אחד או יותר. לצורך מימוש המענק על ההורים להעביר לקצין התגמולים במחוז תעודת לידה של בנם/בתם.