גובה התגמול

זוג הורים שכולים זכאים לתגמול חודשי בסך 6,923.42₪.

הורה יחיד/אלמן/גרוש זכאי לתגמול חודשי בגובה 80% מהתגמול החודשי של זוג הורים, בסך 5,538.73₪.

(הסכומים המצויינים מעודכנים נכון לשנת 2015 ומהווים שיכלול גובה סכום התגמול + גובה סכום האיזון)

התגמולים הם נטו ואינם חייבים במס הכנסה.