דמי ביטוח בריאות

הורים זכאים להשתתפות במימון דמי ביטוח בריאות.
הורים שיש להם מקור ניכוי, כלומר הכנסה ממנה מופרשים דמי ביטוח בריאות המועברים ישירות למוסד לביטוח לאומי, זכאים להשתתפות במסגרת התגמול החודשי בסך 141 ש"ח לחודש.
 
הורים חסרי הכנסה, שאין להם מקור לניכוי דמי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי, תנוכה עבורם מחצית מסכום הביטוח מהתגמול החודשי, ותועבר לביטוח לאומי בתוספת השתתפות בסכום זהה של האגף. זאת עד למועד קבלת קצבת גיל פרישה על פי חוק ביטוח בריאות.