החזר קבוע- גילום

הורים זכאים להחזר חודשי קבוע בסך 404 ש"ח לחודש שנכלל אוטומטית בתגמול החודשי.

 ( (נכון ל 1/1/2017)

ההחזר ניתן עבור:

- מס קניה

- תשלום עבור תרופות.

- החזר שנתי עבור אגרת רכב.

- דמי ניידות