פטור מאגרת רישום ירושה של נספה

הורים זכאים לקבל פטור מאגרת רישום הירושה של יקירם. זכאות זו קבועה בתקנות בית משפט (אגרות).

 

על ההורים לפנות לקצין התגמולים המחוזי לקבלת אישור שאותו יציגו לבית המשפט המחוזי. או באמצעות הורדת טופס מקוון דרך שירות "אשנב אישי"

ארגון נעמ"ת מספק סיוע משפטי ללא תשלום להורים בהגשת הבקשה לבית המשפט:

תל אביב- 03-5254422 ; פקס: 03-5254423

ירושלים- 02-5610608 ; פקס: 02-5664955

חיפה- 04-8513078/9 ; פקס: 04-8510108

 

הערה חשובה: את הפטור מקבלים באמצעות בית המשפט ואילו משרד הביטחון אחראי לאישור עצם היות הזכאי בן משפחה שכולה בלבד ואינו נותן את האישור בעצמו.