פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל

הורים זכאים לפטור או הנחה בתשלום דמי ההסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל לפי חוק.

לקבלת אישור עבור המנהל יש לפנות לקצין התגמולים המחוזי ולהציג אישור כי דירת המגורים רשומה על שם ההורה וכי הוא מתגורר בה דרך קבע, או באמצעות הורדת טופס מקוון דרך שירות "אשנב אישי"