פטור מתשלום אגרת רישום משכנתא

הורים זכאים לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא בלשכת רשום המקרקעין (טאבו).

ע"פ תקנות המקרקעין-אגרות ,תש"ל 1970.

קצין התגמולים המחוזי יספק להורים הזכאים לכך אישור לצורך מימוש הפטור.

 

הערה חשובה: את הפטור מקבלים באמצעות לשכת רישום המקרקעין ואילו משרד הביטחון אחראי לאישור עצם היות הזכאי בן משפחה שכולה בלבד ואינו נותן את האישור בעצמו.