הנחה בתשלום מס רכישה בהעברת מקרקעין-טאבו

הורים הרוכשים דירה או מגרש (ובונים עליו בית מגורים בתוך שנתיים מיום רכישת המגרש) זכאים להנחה במיסוי על פי תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה).

 

גובה ההנחה:

תשלום מס רכישה בשיעור חצי אחוז בלבד משווי רכישת הדירה/בית/ מגרש.

ההנחה תינתן פעמיים בלבד.

 

לקבלת אישור עבור שלטונות מס ההכנסה (מס שבח מקרקעין) יש לפנות לקצין התגמולים המחוזי ולהציג צילום של חוזה הרכישה.

הערה חשובה: ההנחה הינה של מס רכישה ואילו משרד הביטחון אחראי לאישור עצם היות הזכאי בן משפחה שכולה בלבד ואינו נותן את ההנחה בעצמו.