היחידה להנצחת החייל באגף משפחות והנצחה

היחידה להנצחת החייל פועלת מכוח חוק בתי קברות צבאיים תש"י- 1950

 

פעילות היחידה כוללת:

טיפול בקבורת החלל וסיוע בהנצחת זכרו

תכנון, הקמה וטיפול בבתי הקברות הצבאיים, בחלקוץ הצבאיות ובקברים צבאיים בבתי עלמין אזרחיים

סיוע בהקמה ואחזקה של אנדרטאות ואתרי הנצחה

סיוע בעריכת טקסי זיכרון מלכתיים וחיליים

סיוע בפעולות הנצחה של הנופלים באמצעות: הנצחה ספרותית ותפעול את ר ההנצחה הלאומי "יזכור" באינטרנט

מתן סיוע למשפחות בהוצאות שנתיות של טקסי אזכרה פרטיים, הסעות לבתי קברות, מענק הנצחה פרטית והשתתפות  בהוצאות רכישת חלקת קבר ומצבה להורים

 

בכל פנייה לבירור ומימוש הטבות, ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני : 03-7776700