החזר עבור רכישת חלקת קבר ומצבה להורים שכולים

אחים המעוניינים לרכוש חלקת קבר עבור הוריהם השכולים, זכאים לסיוע במימון קניית חלקת קבר ובסיוע למימון מצבה.
גובה הסיוע לרכישת חלקת קבר הוא עד 5,279 ש"ח ולמצבה עד 4,493 ש"ח.
(נכון 1.1.2016 )
הסיוע ינתן לאחד האחים שבשמו הוגשה החשבונית.
על מנת לקבל את הסיוע  יש לפנות ליחידה לקשר משפחות ביחידה להנצחת החייל ולשלוח את חשבונית המס/קבלה ששולמה ובמידת הצורך למלא טופס פרטי חשבון בנק. 
את ההחזר הכספי ניתן לקבל עד שנה מיום התשלום.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני: 03-7776700