טיפול נפשי

אחים זכאים להשתתפות במימון טיפול נפשי פרטני אצל מטפלים מורשים שאושרו על ידי עובדי האגף.
יעילות הטיפול מותנית בנכונות וביכולת של כל מטופל להסתייע בטיפול, לקחת אחריות על הטיפול ולהיות שותף לקידום ולשינוי מצבו, בהתאם למטרות שנקבעו בינו לבין המטפל.
 
הטיפול ניתן למשך שנה אחת ועד שלוש שנים.
הארכת תקופת הטיפול מעבר לתקופה זו מחייבת קבלת אישור מיוחד.
 
טרם תחילת הטיפול יש לפנות אל העובד הסוציאלי לקבלת אישור הטיפול ואישור המטפל.