סיוע בהוצאות אזכרה

סיוע בהוצאות האזכרה ניתן מדי שנה בחודש בו חל מועד האזכרה השנתי.
גובה הסיוע הינו בסך 936 ₪.
לאחר פטירת ההורים זכאי אחד מהאחים לקבל את הסיוע בהסכמת כל האחים.
 
לצורך קבלת הסיוע, ניתן לפנות בכתב לתחום קשר למשפחות ביחידה להנצחת החייל באמצעות מרכז השירות הטלפוני בטלפון 03-7776700.
 
לאחר הסדרת הנושא, הסיוע יתקבל מדי שנה באופן אוטומטי וללא צורך בפנייה נוספת.