מענק הנצחה

מענק הנצחה ניתן באופן חד פעמי להנצחת זכרם של הנופלים.
 סכום המענק הינו בסך של  7,686 ש"ח. (נכון ל- 1/1/2016).
 
לאחר פטירתם של ההורים זכאי אחד מהאחים לקבל את המענק בהסכמת כל האחים.
לצורך קבלת הסיוע, ניתן לפנות בכתב לתחום קשר למשפחות ביחידה להנצחת החייל באמצעות מרכז השירות הטלפוני בטלפון 03-7776700.

סוגי הנצחה
 
פעולות הנצחה מקובלות הן כתיבת ספר זיכרון, הפקת סרט, תרומה למפעל תרבותי-חינוכי-חברתי, תרומה לפעילות ספורט ועוד.
כמו כן, יש אפשרות להשתמש במענק למפעל הנצחה משותף למספר חללים, בשיתוף עם משפחות אחרות או בשיתוף עם גוף ציבורי.
 
ניתן לפנות להתייעצות בנושאי הנצחה לתחום מפעלי הנצחה ביחידה להנצחת החייל.