קבוצות תמיכה לבני משפחות שכולות

התערבות קבוצתית הינה אחת הדרכים השכיחות והיעילות למתן סיוע טיפולי ותמיכה בבני המשפחות השכולות.

באמצעות ההתערבות הקבוצתית יכולים המשתתפים לעבד את האובדן תוך תחושת ביטחון ותמיכה חברתית, השתייכות והזדהות ופיתוח קשרים עם אחרים שחוו אובדן.

אגף משפחות והנצחה מפעיל מגוון של קבוצות תמיכה לבני המשפחות השכולות.

הקבוצות מונחות על ידי מנחים בעלי מקצוע טיפולי והכשרה כמנחי קבוצות בליווי, פיקוח והדרכה מקצועית מטעם היחידה הארצית לשירותים סוציאליים באגף.

הקבוצות מתקיימות בכתלי המחוז או במקום ציבורי.

המפגשים מתקיימים בתדירות של אחת לשבוע או שבועיים למשך שעתיים, ונמשכים לתקופה שבין שלושה חודשים ועד שנתיים, בהתאם לסוג הקבוצה וצרכיה.

הקבוצות ברובן הינן קבוצות סגורות, כאשר הרכב משתתפיה נשאר קבוע מתחילת עבודת הקבוצה ועד סיומה. 

 

סוגי קבוצות התמיכה הפועלות באגף:

קבוצות להורים שכולים

קבוצת הורים שכולים בסמיכות לאובדן

קבוצת הורים שכולים ב"גיל השלישי"

קבוצת הורים שכולים מתרבויות שונות

קבוצות הורים נוספות הפועלות על פי מודלים וגישות יחודיות,  ובאמצעים הבעתיים מגוונים (ציור אינטואיטיבי, ביבלותרפיה ועוד), בהתאם לצרכי זכאי האגף.

 

קבוצות לאלמנות

קבוצת אלמנות בסמיכות לאובדן

קבוצת אלמנות ויתומים

קבוצת אלמנות לנכים שנפטרו

קבוצת אלמנות "בגיל השלישי"

קבוצות אלמנות נוספות הפועלות על פי מודלים וגישות יחודיות, ובאמצעים הבעתיים מגוונים (ציור אינטואיטיבי, ביבלותרפיה ועוד), בהתאם לצרכי זכאי האגף.

 

קבוצות ליתומים

קבוצת יתומים מתבגרים (לפני גיוס)

קבוצת יתומים בוגרים (גילאי 21-30)

קבוצת יתומים בוגרים (גילאי 35-60)

קבוצת יתומים למטפל עיקרי

 

קבוצות לאחים שכולים

קבוצת אחים מתבגרים (לפני גיוס)

קבוצת אחים בוגרים (גילאי 21-30)

קבוצת אחים מבוגרים (גילאי 35-60)

קבוצת אחים למטפל עיקרי