פניות הציבור

 
תחום פניות הציבור עוסק במתן מענה לפניות ותלונות בנושאים הקשורים לפעילות אגף משפחות והנצחה.
  
תשובה סופית לפניה/תלונה תשלח עד 14 ימים מיום קבלתה.
 
במקרים בהם טיפול בפניה/תלונה מצריך זמן ממושך יותר מאשר 14 ימים, תשלח לפונה תשובת ביניים עד לסיום תהליך הבדיקה, ולא יותר מ-28 ימים מיום קבלת הפניה/תלונה.
 
אופן הפניה לתחום פניות הציבור:
 
- בטופס הפניה
- בטלפונים: 03-7380225 או 03-7380223, בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00.

- בפקס שמספרו: 03-7380618

- בדואר: תחום פניות הציבור, ת.ד 976 קריית אונו, 5510802.

- באמצעות מרכז השירות הטלפוני של אגף משפחות והנצחה, בטלפון: 03-7776700, בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00.

פניות בנושאי זכויות, הטבות , שינוי פרטים ובירורים אישיים נוספים, יש להפנות למרכז השירות הטלפוני בכתובת מייל: kesher_mishpahot@mod.gov.il  או באמצעות שירות "אשנב אישי"

 

למעבר ליחידה לפניות ותלונות הציבור במשרד הביטחון ולפניות במסגרת חוק חופש המידע לחץ כאן.

טופס פניות ציבור

הודעות שגיאה